Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

5 มิถุนายน งานสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561

5 มิถุนายน งานสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมออกบูทงานวันสิ่งแวลด้อมโลกและรณรงค์รักษ์โลกเลิกพลาสติกในโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดฆ้องคำ หมู่ 9  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีการประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับขยะ แผ่นพับน้ำบาดาล และสื่อป้ายเซลฟี่ " 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก" นอกจากนี้ได้รับเกียรติให้เป็นคณธกรรมการในการตัดสินการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยนายณัฐชัย ชีวะศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

แกลเลอรี่