Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร นุชดำรงค์) และคณะ เข้าเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านดงห้วยเย็น หมู่ 14 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร  นุชดำรงค์) และคณะ เข้าเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านดงห้วยเย็น หมู่ 14 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561เวลา 11.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร  นุชดำรงค์) และคณะ เข้าเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนโดยมีนายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร  นุชดำรง) พร้อมคณะ และนายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านดงห้วยเย็น หมู่ 14 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

แกลเลอรี่