Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ ณ บริเวณคลองส่งน้ำ บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ ณ บริเวณคลองส่งน้ำ บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน, สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 และเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ ณ บริเวณคลองส่งน้ำ บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่