Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเลือกคนดี” (Big Day) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเลือกคนดี” (Big Day) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 - 09.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเลือกคนดี” (Big Day) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่