Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

แกลเลอรี่