Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางในลำน้ำปิงห่าง ตลอดจนเก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ริมสองฝั่งริมน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกและไม่เกิดน้ำเน่าเสีย ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่