Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่