Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อพบปะ แนะนำ และให้กำลังใจ แก่หมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง และ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อพบปะ แนะนำ และให้กำลังใจ แก่หมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง และ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อพบปะ แนะนำ และให้กำลังใจ แก่หมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
เวลา 09.00 น. วัดล้องเครือกวาว หมู่ 5 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
เวลา 10.00 น. วัดดงเหนือ หมู่ 8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง
เวลา 11.00 น. วัดวังสะแกง หมู่ 3 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง
เวลา 13.30 น. ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านปากล้อง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง
เวลา 14.30 น. ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านดงมะปินหวาน ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง
เวลา 15.30 น. ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านท้องฝาย ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่