Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมติดตามรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินทำกิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (หมอกควันไฟป่า) ของ กอ.รมน. ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมติดตามรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินทำกิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (หมอกควันไฟป่า) ของ กอ.รมน. ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมติดตามรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินทำกิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (หมอกควันไฟป่า) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี พล.ต.จิราวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธาน

แกลเลอรี่