Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมเสวนาการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมเสวนาการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเสวนาการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ และอำเภอแม่ทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดลำพูน และบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่