Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ (บวชป่า และทำแนวกันไฟ) ณ บริเวณบ้านป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ (บวชป่า และทำแนวกันไฟ) ณ บริเวณบ้านป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ (บวชป่า และทำแนวกันไฟ) ณ บริเวณบ้านป่าเลา หมู่ที่ 9 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

แกลเลอรี่