Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

(ร่าง) ประกาศ จ.ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟพื้นที่เสี่ยง 7 อำเภอ จำนวน 810 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) ประกาศ จ.ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟพื้นที่เสี่ยง 7 อำเภอ จำนวน 810 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) ประกาศ จ.ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟพื้นที่เสี่ยง 7 อำเภอ จำนวน 810 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

(ร่าง) ประกาศ จ

ขนาดไฟล์:5.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง