Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ดูทั้งหมด
สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดช้างสี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดช้างสี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดช้างสี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

27 ก.ค. 66

ข่าวผู้บริหาร

ดูทั้งหมด