Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เอกสาร Download

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 พ.ค. 61

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2 พ.ค. 61

รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2560 รอบเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ของ สนง.ทสจ.ลำพูน

25 เม.ย. 61

มอบอำนาจ ผวจ.ลำพูน คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2165/2560 ลว. 4 ต.ค.60

25 เม.ย. 61

มอบอำนาจ ผวจ.ลำพูน คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1750/2560 ลว 1 ก.ย.60

25 เม.ย. 61

มอบอำนาจ ผวจ.ลำพูน คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1506/2560 ลว 2 ส.ค. 60

25 เม.ย. 61

มอบอำนาจ ผวจ.ลำพูน คำสั่ง 536/2560 ลว. 15 มี.ค.60

25 เม.ย. 61

มอบอำนาจ ผวจ.ลำพูน คำสั่ง 2556/2559 ลงวันที่ 21 ต.ค.59

13 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 9.75 Kb ดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 24 รายการ
< 1 2 3