Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 มิ.ย. 65

การดำเนินงานตามกฎกระทรวงตามบทบัญญัติในมาตรา 80

26 มิ.ย. 65

การปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรและอาคารประเภท ค

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.56 Mb ดาวน์โหลด: 229 ครั้ง
26 มิ.ย. 65

แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรและอาคารประเภท ค

26 มิ.ย. 65

ข้อควรรู้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

26 มิ.ย. 65

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์

26 มิ.ย. 65

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็ยสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

26 มิ.ย. 65

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยย้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
26 มิ.ย. 65

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ

จำนวนทั้งหมด 24 รายการ
1 2 3 >