Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

รายงานผล/แผน การดำเนินงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 พ.ย. 64

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

4 เม.ย. 65

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี งปม. 2565

5 ต.ค. 64

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 ต.ค. 64

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

2 มี.ค. 64

แผนการดำเนินงานโครงการหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564

2 มี.ค. 64

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

2 มี.ค. 64

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2563

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
2 มี.ค. 64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

จำนวนทั้งหมด 30 รายการ
< 1 2 3 4 >