Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ต.ค. 64

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564

25 มี.ค. 65

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สนง.ทสจ.ลำพูน

22 มี.ค. 65

ประกาศนียบัตร การประเมินองค์กรคุณธรรม ปี 2564 (สนง.ทสจ.ลำพูน ระดับ ส่งเสริมคุณธรรม)

5 มี.ค. 64

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1