Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 เม.ย. 65

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

4 มี.ค. 64

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564

16 มิ.ย. 63

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563

16 มิ.ย. 63

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

16 มิ.ย. 63

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1