Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ม.ค. 65

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สป.ทส.

4 ก.พ. 65

ประกาศ อ.ก.พ. สป.ทส. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

10 มี.ค. 64

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

4 มี.ค. 64

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

4 มี.ค. 64

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

4 มี.ค. 64

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

16 มิ.ย. 63

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

16 มิ.ย. 63

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2