Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 ธ.ค. 65

ประกาศจังหวัดลำพูน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ปี 66

21 พ.ย. 65

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำแนวกันไฟพื้นที่เสี่ยง 7 อำเภอ ปี งปม.66

25 ต.ค. 65

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566

31 ต.ค. 65

แผนรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม พ.ศ. 2565

10 มี.ค. 64

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

16 มิ.ย. 63

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1