Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้ารับการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของ สนง.ทสจ.ลำพูน

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้ารับการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของ สนง.ทสจ.ลำพูน

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้ารับการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของ สนง.ทสจ.ลำพูน

ขอความร่วมมือผู้สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548(ฉบับที่ 24)ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 62/2564 
ลงวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ข้อกำหนดมาตรา 9 แห่ง ฉบับที่ 24 คำสั่ง จ

ขนาดไฟล์:4.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง