Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้น Kick Off “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ณ บริเวณขัวมุงสะพานท่าสิงห์ (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย)

สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้น Kick Off “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ณ บริเวณขัวมุงสะพานท่าสิงห์ (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย)
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้น Kick Off “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ณ บริเวณขัวมุงสะพานท่าสิงห์ (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย) ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ทั้ง 2 ฝั่ง และกำจัดวัชพืชในแม่น้ำกวงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลเวียงยอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่