Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มขึ้นให้ผืนป่า วัดดอยขะม้อ

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มขึ้นให้ผืนป่า วัดดอยขะม้อ
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มขึ้นให้ผืนป่า วัดดอยขะม้อที่ " ตามโครงการ ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย " เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ป้องกันภัยแล้ง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ณ บริเวณวัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.ลำพูน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยในครั้งนี้จิตอาสาได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 30 ฝาย จากเดิมที่สร้างไปแล้วจำนวน 10 ฝาย เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในบริเวณพื้นที่วัดดอยขะม้อ เป็นพื้นที่ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำคัญของจังหวัดลำพูน สำหรับใช้น้ำในการประกอบพิธีสำคัญ และเป็นพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงในการเกิดจุดความร้อนจึงต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ป้องกันการเกิดภัยแล้งหมอกควัน ไฟป่าในระยะยาว
 

แกลเลอรี่