Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และทำแนวกันไฟบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และทำแนวกันไฟบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและส่งเสริมทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิง ซึ่งกิจกรรมมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และทำแนวกันไฟบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

แกลเลอรี่