Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรมประชารัฐลำพูนร่วมใจ “ชิงเก็บ” ก่อนเกิดไฟป่า ณ สนามกีฬาบ้านนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรมประชารัฐลำพูนร่วมใจ “ชิงเก็บ” ก่อนเกิดไฟป่า ณ สนามกีฬาบ้านนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประชารัฐลำพูนร่วมใจ “ชิงเก็บ” ก่อนเกิดไฟป่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง“ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำพูน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สนามกีฬาบ้านนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์โครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ให้กับหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้แก่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้การบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการรวบรวมใบไม้อัดก้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิง

แกลเลอรี่