Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าของกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าของกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าของกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

เอกสารแนบ

ปปช

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง