Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

“ วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด ”

“ วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด ”

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย

ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน  นางอำไพ  เกษมพิทักษ์พงค์ ผอ.ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่

ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 6,000 บาท ณ สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

“ ในวันรวมน้ำใจ ให้กาชาด ”

เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจการตามพันธกิจของกาชาด และการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560