Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ" ณ ป่าชุมชนบ้านเชตวัน ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ" ณ ป่าชุมชนบ้านเชตวัน ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสิงห์ทอง ปะมะสอน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ เป็นประธาน ได้ร่วมกันทำฝายต้นน้ำ ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ ส่วนราชการในพื้นที นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำ

แกลเลอรี่