Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมถ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมถ์  อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมถ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ โดยมีนายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.ทสจ.ลพ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่