Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อ.แม่ธิ จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อ.แม่ธิ จ.ลำพูน

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีนายพีระ ช่วยบำรุง ผอ. สนง.ทสจ.ลพ. เป็นประธานเปิดการประชุม ในกิจกรรมได้การบรรยายให้ความรู้ และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย ทสม.อำเภอบ้านธิ ส่วนราชการในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ จำนวน 120 คน

แกลเลอรี่