Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดลำพูน รายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดลำพูน รายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดลำพูน  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดลำพูน ผู้ผ่านข้อเขียน

ขนาดไฟล์:1.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง