Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ขนาดไฟล์:1.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง