Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร

ขนาดไฟล์:4.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง