Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่บ้านป่าแป๋ หมู่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดจังหวัดลำพูน กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แกลเลอรี่