Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิจารณา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่