Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1" โดยมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จและการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูนไปพร้อมกัน

แกลเลอรี่