Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

สนง.ทสจ.ลพ. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยเฉพาะการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง แก่ผู้ทำผิดกฎหมาย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

แกลเลอรี่