Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ควบคุมการเผาในที่โล่งเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5" ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ควบคุมการเผาในที่โล่งเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5" ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ควบคุมการเผาในที่โล่งเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5" โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่