Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมจัดกิจกรรม "รณรงค์งดการเผาขยะ ใบไม้ในชุมชน/หมู่บ้าน" ณ บริเวณข่วงหน้าวัดแม่สารบ้านตอง

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมจัดกิจกรรม "รณรงค์งดการเผาขยะ ใบไม้ในชุมชน/หมู่บ้าน" ณ บริเวณข่วงหน้าวัดแม่สารบ้านตอง

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรม "รณรงค์งดการเผาขยะ ใบไม้ในชุมชน/หมู่บ้าน" ณ บริเวณข่วงหน้าวัดแม่สารบ้านตอง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน , หน่วยงานทุกภาคส่วน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาในชุมชน เพื่อให้ร่วมควบคุมค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ไม่ให้สูงเกินมาตรฐาน

แกลเลอรี่