Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภัญชัย" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5"

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภัญชัย" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5"

วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภัญชัย" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5" ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภัญชัย" จังหวัดลำพูน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม

แกลเลอรี่