Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ลำพูน ได้จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดยนายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แต่ละส่วนงาน ร่วมถึงให้ทุกส่วนงานชี้แจงฝลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านของทุกส่วน

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ลำพูน ได้จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดยนายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แต่ละส่วนงาน ร่วมถึงให้ทุกส่วนงานชี้แจงฝลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านของทุกส่วน

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ลำพูน ได้จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดยนายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แต่ละส่วนงาน ร่วมถึงให้ทุกส่วนงานชี้แจงฝลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านของทุกส่วน

แกลเลอรี่