Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางถนนข้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางถนนข้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางถนนข้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ โดยมีหน่วยงานจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชยจังหวัดลำพูน, อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล, อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองลำพูน, สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ลำพูน, สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตระไคร้ และสถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่