Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกับ สนง.ปภจ.ลพ. จัดกิจกรรมการลดฝุ่นละอ่องขนาดเล็ก PM 2.5 (Big Cleaning Day) ณ ลานหน้าวัดดอยติ

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกับ สนง.ปภจ.ลพ. จัดกิจกรรมการลดฝุ่นละอ่องขนาดเล็ก PM 2.5 (Big Cleaning Day) ณ ลานหน้าวัดดอยติ

วันที่ 12 ธันวาคม  2562 เวลา 11.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการลดฝุ่นละอ่องขนาดเล็ก PM 2.5 (Big Cleaning Day) ณ ลานหน้าวัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน 4 จุด รอบเมืองลำพูน โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันติดตามเฝ้าระวังดำเนินการป้องกันการเกิดฝุ่น  การลดปริมาณฝุ่น ในทุกระดับ ทุกพื้นที่ของจังหวัดลำพูนต่อเนื่อง ใช้ระบบ Single Command  เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ทำให้คุณภาพอากาศ กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

แกลเลอรี่