Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ออกจัดบูธกิจกรรม "ลำพูนจังหวัดสะอาด" ณ บูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลำพูน งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

สนง.ทสจ.ลพ. ออกจัดบูธกิจกรรม "ลำพูนจังหวัดสะอาด" ณ บูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลำพูน งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ออกจัดบูธกิจกรรม "ลำพูนจังหวัดสะอาด" ร่วมเล่นเกม แจกถุงผ้า รณรงค์ให้ความรู้ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก รวมถึงการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง ณ บูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลำพูน งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

แกลเลอรี่