Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่