Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้านการควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้านการควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้านการควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่