Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค (รอบที่ 2) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค (รอบที่ 2) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

    

แกลเลอรี่