Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลำน้ำปิงห่าง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

 

แกลเลอรี่