Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรับฟังการบรรยายข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงต้นขี้เหล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรับฟังการบรรยายข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงต้นขี้เหล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงต้นขี้เหล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาอนุรักษ์ต้นขี้เหล็กบริเวณถนนแนวถนนเชียงใหม่ - ลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่