Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดประชุมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดประชุมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดประชุมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่